Прийняття законопроекту №2548 – це шлях до подальшого зростання смертності населення в Україні

За висновками експертів-доповідачів на 34-й сесії ООН, яка проходила в Женеві в 2017 році, результатами використання пестицидів є погіршення стану навколишнього середовища та зростання смертності людей.
Науковцями давно доведено: чим більша кількість використаних пестицидів на конкретних територіях, тим вищі там показники смертності, онкологічної, серцево-судинної, інфекційної та іншої захворюваності населення.
Ще 30 років тому Міністерство сільського господарства США повідомило, що райони з найвищою смертністю у США відповідають тим територіям, де застосовується найбільша кількість сільськогосподарських пестицидів.
У Сполучених Штатах і насьогодні використовується багато пестицидів, але з вагомою відмінністю від України: у них розораність земель близько 17%, а у нас близько 80%.
Використання земельних стратегічних ресурсів на території нашої країни є аномально високим і перевищує у 2–3 рази екологічно допустимі межі, які в ЄС та інших розвинутих країнах з високим рівнем тривалості життя не перевищують 30% ріллі від загальної площі країни.

Відомо, що головним чинником, який насьогодні впливає на здоров’я і тривалість життя людей, є стан навколишнього середовища.
Тепер зрозуміло, чому Україна серед лідерів по смерності населення від забруднення повітря, довкілля, серцево-судинних та інших важких хвороб. У нас раніше було багато заводів і фабрик, які забруднювали довкілля, тепер їх майже немає. Сьогодні ми живемо серед «великого поля», яке вже частіше поливається пестицидами, ніж дощем з неба.
Наша країна розплачується за катастрофічний рівень розораності земель з інтенсивним використанням пестицидів здоров’ям і зменшенням тривалості життя своїх громадян, яке на 10-15 років коротше, ніж в країнах ЄС.
Беззаперечним і очевидним є те, що територія України – це «велике хімічне поле»… В нашій країні площі органічного землеробства складають менше 1%, що аномально мало для таких родючих земель.

В кінці минулого року семеро народних депутатів (Халімон П.В., Грищенко Т.М., Бунін С.В., Чернявський С.М., Богданець В.Б., Черноморов А.О. та Гайду О.В.) подали до Верховної Ради України законопроект №2548 про внесення змін до Закону України «Про пестициди і агрохімікати».
Ми проаналізували цей законопроект і заявляємо, що його прийняття призведе до цілеспрямованого порушення Конституційного права громадян України на безпечне для життя та здоров’я довкілля. Зміни, які передбачені даним законопроектом, беззаперечно збільшать існуючі загрози для здоров’я людей, навколишнього середовища, життя дикої природи, бджіл та інших комах-запилювачів. Даний законопроект «маскується» змінами, які ніби то наближають до законодавства ЄС.
Слід зауважити, що в ЄС немає єдиного спільного законодавства щодо регулювання обігу пестицидів. Кожна країна розробляє та встановлює свої національні санітарні регламенти і нормативи у відповідності до власних територіальних особливостей і принципів щодо зменшення негативного впливу пестицидів на здоров’я людей і навколишнє середовище.

Спільним шаблоном для санітарних норм та вимог є Директива №2009/128/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС, яка встановлює правові основи для діяльності співтовариства з метою досягнення екологічно стійкого використання пестицидів.
В ст.4 даної Директиви вказується: «Держави-члени ЄС приймають свої національні плани заходів, які передбачатимуть кількісні показники, завдання, міри і терміни щодо зниження ризиків і негативного впливу пестицидів на здоров’я людини і навколишнє середовище, які сприятимуть розробці і здійсненню програми комлексної боротьби з шкідниками, а також застосуванню підходів і методів зменшення залежності від використання пестицидів».

Існуючий ЗУ “Про пестициди і агрохімікати» дійсно потребує змін, але ці зміни мають бути суто технічними у зв’язку з передачею відповідних повноважень і важелів контролю від лідквідованих державних структур до новостворених.
Законотворці вважають, що діючий ЗУ «Про пестициди і агрохімікати” надмірно та невиправдано регулює обіг пестицидів та передбачає дублювання повноважень різних органів влади.
В реальності насьогодні жодна державна установа не проводить належного контролю за використанням пестицидів, навіть при дублюванні окремих повноважень. Влада має наміри в інтересах агрохімічного бізнесу узаконити тотальне і безконтрольне використання пестицидів.

Монокультури та збільшення використання кількості пестицидів спричиняють негативний вплив на здоров’я місцевого населення, і чим далі, тим більше людям стає зрозумілим і очевидним, що агропідприємства безжально їх труять пестицидами!
Гине домашня птиця, іноді навіть худоба, бджоли гинуть цілими пасіками, матері возяться з хворими дітками по лікарнях, – так в кожній області проходить сезон розпилювання пестицидів на полях. В окремих випадках люди блокують техніку, звертаються до поліції та інших державних стуктур, але Кабінет Міністрів вдає, що не бачить, чи насправді не бачить таких складних проблем, пов’язаних з використанням пестицидів.

Законопроектом №2548 вилучаються цілі статті, розділи, абзаци, речення та слова з діючого ЗУ «Про пестициди і агрохімікати», натомість не пропонуються ніякі суттєві заміни вилученому, та не додаються такі зміни, які могли б в якійсь мірі зменшувати негативний вплив пестицидів на здоров’я людей та навколишнє середовище, окрім заборони ввезення на митну територію України пестицидів і агрохімікатів фізичними особами. Взагалі не вносяться жодні зміни щодо посилення контролю за використанням пестицидів і відповідальності за нанесення шкоди внаслідок їх використання.

Стаття 16.5. діючого ЗУ передбачає «… затвердження гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів».
Запропоновані зміни виключають слово – «безпечного».
Тобто відповідний орган державної влади при затвердженні нормативів і регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів не буде враховувати особливості щодо безпечного їх використання.
Це абсолютна протилежність принципам Директиви ЄС , яка проголошує запровадження всіх необхідних заходів для зменшення негативного впливу пестицидів на здоров’я людини і довкілля.
Всі пестициди класифікуються відповідним класом небезпечності для людини та інших живих організмів. Безпечних хімічних пестицидів не існує, як і не може бути в міру безпечним неналежно врегульоване їх використання.

В країнах ЄС запроваджене маркування діючих хімічних речовин, які входять до препаративних форм пестицидів.
Виробники пестицидів вказують, зокрема і на товарній етикетці, визначені категорії канцерогенності, мутагенності, нейротоксичності, репротоксичності, ембріо/фетоксичності, тератогенності та ін.

З діючого ЗУ «Про пестициди і агрохімікати» новий законопроект виключає абзаци 5 і 7 ст. 16. 3. – «наукове обґрунтування та розроблення гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів»;
«проведення арбітражних досліджень щодо токсиколого-гігієнічної оцінки пестицидів і агрохімікатів, умов їх безпечного застосування».
Це означає, що автори законопроекту вирішили, що ніякого наукового обгрунтування санітарних норм і вимог при розробці нормативів і регламентів для безпечного застосування пестицидів не потрібно!
Все буде вирішуватись безконтрольно тільки в інтересах агрохімічного бізнесу.

Зі ст. 16. 3. виключаються слова: «харчових продуктах та продовольчій сировині; в тому числі імпортованих лікарських травах; господарсько-питного постачання; робочої зони». В даній статті мова йде про державний нагляд за підприємствами і громадянами щодо дотримання санітарних норм і вимог та вмістом залишкових кількостей пестицидів в продуктах і у воді.

Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» відповідно до п. 1.4. є частиною санітарного законодавства, норми та вимоги яких розраховані і обгрунтовані на основі наукових даних, та регулюють безпечне транспортування, зберігання та використання пестицидів. Якими «нормами» безвідповідальні «законотворці» мають наміри їх замінити?
У частині першій ст.11 слова «чинним законодавством, санітарними правилами транспортування, зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів та іншими нормативними актами» пропонують замінити словами «санітарними нормами та іншими нормативно-правовими актами».

Далі в законопроекті законотворці виключили з діючого ЗУ «Про пестициди і агрохімікати» такі статті: 9, 13, 16, 16/4 та 16/7. Зокрема виключаються особливі визначення і вимоги, які стосуються спеціальних сировиних зон вирощування продукції для здорового дитячого і дієтичного харчування.

Дійсно, законотворці чомусь вважають, що ніяких відмінностей у вирощуванні продукції для худоби, чи для дітей не повинно бути!

Розділ V (Вимоги щодо безпечності сільськогосподарської сировини)– повністю виключається.

Автори законопроекту взагалі не врахували важливих принципів Директиви №2009/128/ЄС щодо програм і заходів, направлених на розповсюдження інформації про негативний вплив пестицидів в процесі їх обігу, про що наголошується в ст. 7:
«Держави-члени ЄС приймають заходи (міри) для інформування в широких масштабах суспільства, розповсюдженя інформації і реалізації інформаційно-просвітницьких програм, а також для доступності об’єктивної і збалансованої інформації про пестициди для широкої громадськості.
Особливо це стосується інформації щодо ризиків потенційно серйозних і хронічних наслідків, пов’язаних з їх використанням для здоров’я людини і інших організмів, проти яких не направлене застосування пестицидів, і для навколишнього середовища, та інформування про використання нехімічних засобів в якості альтернативи пестицидам».


Звичайно, діючий ЗУ «Про пестициди і агрохімікати» є недосконалим, але зробити його ще більш недосконалим спроможні лише ті люди, яких взагалі не хвилює збереження українських земель, здоров’я дітей та життя майбутніх поколінь.


Таким людям потрібні лише гроші!


Законопроект №2548 не може бути прийнятим Верховною Радою України, якщо депутати хоча б в найменшій мірі переймаються:


-повагою до Конституції України, яка гарантує кожному громадянину право на безпечне для життя та здоров’я довкілля;


-збереженням української землі;

-збереженням навколишнього середовища;

-здоров’ям людей та життям майбутніх поколінь.

                      Володимир Олексійчук – керівник відділу екології ВГС
                         «Пасічники України проти пестицидів»

                      Богдан Лимар – голова Всеукраїнської громадської спілки   
                      «Пасічники України проти пестицидів»

7 thoughts on “Прийняття законопроекту №2548 – це шлях до подальшого зростання смертності населення в Україні

 1. (Этот комментарий я летом 2019 я разместила на нескольких Ютуб каналах)
  Хочу обратить внимание на применение хим. веществ в сельском и приусадебном хозяйствах. Инсектицид “Актара”. Производитель ТНК “Syngenta” (“Сингента”). Действующее вещество тиаметоксам. Может носить разное торговое название, необходимо смотреть действующее вещество. К сведению ТНК “Сингента” кроме агрохимии занимается производством семян, в том числе и ГМО. Применение “Актары”. Обработка деревьев, овощных культур, в том числе и против колорадского жука, полив под корень, протравливания семян. Некоторые особо продвинутые используют в комнатном цветоводстве. В фермерских хозяйствах и в ЛПХ. В некоторых руководствах пишется что разрешается авиаобработка, в других что авиаобработка запрещена. А теперь самое главное. “Актара” он же тиаметоксам. Класс опасности для пчел 1, наивысший! Обработка не ближе 5 (пяти) километров от ульев. Выпуск пчёл после обработки не ранее 5 суток. А что будет с дикими одиночными пчёлами и шмелями, они основные опылители? На специализированном пчеловодческом сайте указывается что тиаметоксам длительно не разлагается в почве. Пчелы с пыльцой заносят вещество в улей, далее гибель насекомых. Теперь перейдем к сайту Сингента. Кто нибудь видит и понимает происходящее? Наугад с сайта берём чудо средство, три в одном “Селест Макс”, протравитель. В него входить наш тиаметоксам и ещё два вещества. Флудиоксанил губителен для пчел. ТНК “Monsanto”, корпорация “Bayer” по всему миру. Попробуйте среди своих знакомых провести разъяснительную работу. Посмотрите что получится. Народу надо чтобы все сразу. О последствиях никто не задумывается. Один из представителей защитников “Актары”, на форуме комнатного цветоводства аргументировала безопасность препарата. “Препарат не в гараже разливают”, будучи беременной я опрыскивали комнатные цветы и посмотрите я здорова и мой ребенок здоров! И что на это можно сказать? Выход один. Осознать что перспектива установление на планете власти ТНК и гибель природы и цивилизации. Те кто покупает и применяет подобные вещества являются пособниками оккупантов нашей планеты! Переход на экологическое земледелие. Но как повернуть мозги у народа? В СССР экологическим земледелием занимался Аркадий Айдак. Почитайте его книгу, посмотрите видео. Сегодня экоземледелием занимается австрийский фермер Зепп Хольцер. Но это капля в море. Рекомендую посмотреть следующие фильмы: “Мир согласно Monsanto” и “Локальное решение глобальных проблем”. Думаю что я раскрыла тему. Желаю Вам и всем читателям этого комментария успехов!

 2. Говорила-балакала, сіла та й заплакала або “а от слона я й не примітив”. Більше як чверть віку я, як кажуть, “у темі”. Конкретніше, журналіст з аграрної, переважно, теми. Так от, великі фірми з виробництва ЗЗР, наприклад, ЗЕНЕКА, коли заходили на український ринок, довгий час не постачали своєї продукції в розфасовці для роздрібної торгівлі. Тому що застосовувати отрутохімікати, ЗЗР, у населених пунктах – це не глупство, навіть не самогубство, а банальний дикунський ідіотизм. У довгенькій статті автор навіть не зауважив, що існують норми безпечної відстані від населеного пункту використання ЗЗР, а також різні правила безпечної роботи з отрутохімікатами. Не хочу навіть згадувати бодай елементарні з них. У селах досі городи кроплять різною труйкою, часто з відра віником або примітивним обприскувачем, не маючи жодного уявлення про норми, умови, терміни. Покропили навмання – й відразу на базар. Так, справді, ЗЗР – це шкідливо. Але одна річ – обробіток згідно з правилами сучасним обприскувачем, за кілометри від житла й зовсім інша – віником поблизу житла й відразу після обробки – на стіл. Перший крок до захисту людського здоров’я від шкідливої дії отрутохімікатів, принаймні, найшкідливіших, має бути заборона їх реалізації через роздрібну торгівлю й використання їх у населених пунктах. Але тут відразу виникає питання: а що будемо їсти? Бо ж, як сказав колись поет Микола Руденко: “а годуються люди з твоєї лопати” і що загалі будемо їсти, “коли сільські бабусі перемруть”. Ціла доктрина аграрної політики заснована на присадибах як однієї з основ сільськогосподарського виробництва. Під тиском цієї доктрини првено розпаювання землі. І досі вважається кожунством сказати, що виробництво сільськогосподарських продуктів має бути винесене поза житлову зону..

  1. По-перше, Ви як журналіст маєте знати, що ЗЗР,пестициди і отрутохімікати – це одне і те саме. Скажіть будь-ласка, чи Ви багато знаєте агропідприємств, які дотримуються відстані санітарно захисних зон від населених пунктів? Так, дійсно в селах на городах з отрутохімікатами безлад. У Франції з початку 2019 року діє заборона на продаж, зберігання і використання синтетичних пестицидів для фізичних осіб. Тобто, у домашньому господарстві дозволено тільки біопрепарати, для органічного землеробства. І не потрібно таке сільгоспвиробництво виносити за житлові зони.

 3. Ви пишите, що “Дійсно, законотворці чомусь вважають, що ніяких відмінностей у вирощуванні продукції для худоби, чи для дітей не повинно бути!” Правильно, відмінностей і не повинно бути. Тому, що діти повинні вживати чисті продукти харчування, м,ясо, риба, молочна продукція. Худоба повинна теж вживати чисті продукти для свого росту. Чисті продукти , запорука здоров,я наших дітей. Чому Ви рішили, що повинно бути інакше?

  1. Ми проаналізували, і це не є нашою власною думкою. Маленькі діти більше чутливіші до впливу залишків пестицидів у продуктах. Їх імунна система ще в процесі розвитку, тому не забезпечує такого захисту як імунна система дорослої людини. В діючому ЗУ передбачені спеціальні сировинні зони вирощування продуктів для дитячого харчування. Вся загальна продукція для харчування людей і худоби має контролюватися на залишки гранично допустимих концентрацій. У новому законопроекті всі продукти мають вирощуватися за загальними технологіями як для дітей, так для дорослих і худоби. Ви вважаєте, що всю продукцію потрібно вирощувати органічно? Ми теж так вважаємо, але в даному випадку намагаємося не допустити гіршого.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *